KONTAKT I PODACI

ComuTel d.o.o. Beograd

Kancelarija:
Milentija Popovića 5v
11070 Novi Beoograd

Sedište:
Omladinskih brigada 65v
11070 Novi Beograd

Telefon: +381 11 217 7878

Prodaja: sales@comutel.co.rs 
Tehnička podrška: support@comutel.co.rs 
Opšti i administrativni poslovi: info@comutel.co.rs 

Poslovni podaci:
PIB: 100271670
Matični broj: 07554133

Radno vreme:
Ponedeljak – petak: 9:00-17:00