PARTNERI

Kompanija ComuTel nastavlja i produbljuje saradnju sa najeminentnijim svetskim proizvodačima mrežne opreme, time prateći strateške pravce razvoja zacrtane u prvim danima rada.